Team Mediation

Team mediation werkt bij conflicten in een team

Mediation is een beproefde methode om problemen op te lossen tussen twee personen. Maar het kan ook voorkomen dat meerdere mensen en zelfs een heel team met elkaar in conflict raken.

Samenwerken wordt dan heel lastig. Het gaat ten koste van de sfeer maar ook van de productiviteit. Soms lost een team het conflict zelf op. Maar als dat niet lukt is teammediation een goed alternatief.

Complexe problemen binnen het team

Bij een conflict in een team zijn meerdere collega’s en niet zelden de leidinggevende betrokken. Dat maakt het conflict complex. Verhoudingen komen onder spanning te staan en werkrelaties raken aangetast.

Dat kan behoorlijk diep en langdurig ingrijpen op het werkplezier van mensen maar ook op de werksfeer op een afdeling. Zulke complexe problemen gaan niet vanzelf over.

En ook het team komt er vaak niet zelf meer uit, zelfs niet onder begeleiding van een buitenstaander.

Team mediation als rigoureuze oplossing

Soms raken bij een conflict meerdere personen betrokken. Wat begint als een ruzie tussen twee collega’s breidt zich gestaag uit tot andere collega’s die partij kiezen, al of niet gedwongen.

Mensen komen tegenover elkaar te staan en anderen worden genegeerd of eruit gewerkt. Kortom, het probleem wordt groter en complexer. En er gaat steeds meer energie zitten in het oplossen ervan wat weer ten koste gaat van de productiviteit van soms een complete afdeling. Hoe los je dat op?

Allereerst door er snel bij te zijn. Hierbij kan een mediator goede diensten bewijzen. Als het conflict nog beperkt is tot 2 personen is het relatief eenvoudiger en vaak sneller op te lossen dan als een afdeling verdeeld is in kampen die elkaar bestrijden en een leidinggevende die na de zoveelste poging de handdoek in de ring heeft gegooid.

Maar als het probleem geëscaleerd is en er meerdere personen in verwikkeld zijn geraakt wordt het de hoogste tijd voor een rigoureuzere oplossing: team mediation.

Team mediation als een noodzakelijke interventie

Team mediation is bij grotere conflicten een goede, misschien zelfs een noodzakelijke interventie.
Team mediation is een van onze specialismen.

Wij hebben veel ervaring met het ‘lezen’ van de verhoudingen en het ontdekken van patronen in teams en de dynamiek tussen de collega’s. Wij signaleren ze en communiceren die met het team. Dat werkt vaak al heel verhelderend.

Vervolgens vertalen wij die ontdekkingen met het gehele team naar structurele oplossingen die door het hele team worden gedragen. Als de groepen groot zijn (meer dan 8 personen) schakelen wij meer mediators  in.

Daarna gaan wij over tot coaching (individueel en/of in teamverband) die u kunt zien als onmisbare nazorg voor het team en de individuele collega’s.

Team mediation werkt bij conflicten in een team

Mediation is een beproefde methode om problemen op te lossen tussen twee personen. Maar het kan ook voorkomen dat meerdere mensen en zelfs een heel team met elkaar in conflict raken.

Samenwerken wordt dan heel lastig. Het gaat ten koste van de sfeer maar ook van de productiviteit. Soms lost een team het conflict zelf op. Maar als dat niet lukt is teammediation een goed alternatief.

Complexe problemen binnen het team

Bij een conflict in een team zijn meerdere collega’s en niet zelden de leidinggevende betrokken. Dat maakt het conflict complex. Verhoudingen komen onder spanning te staan en werkrelaties raken aangetast.

Dat kan behoorlijk diep en langdurig ingrijpen op het werkplezier van mensen maar ook op de werksfeer op een afdeling. Zulke complexe problemen gaan niet vanzelf over.

En ook het team komt er vaak niet zelf meer uit, zelfs niet onder begeleiding van een buitenstaander.

Team mediation als rigoureuze oplossing

Soms raken bij een conflict meerdere personen betrokken. Wat begint als een ruzie tussen twee collega’s breidt zich gestaag uit tot andere collega’s die partij kiezen, al of niet gedwongen.

Mensen komen tegenover elkaar te staan en anderen worden genegeerd of eruit gewerkt. Kortom, het probleem wordt groter en complexer. En er gaat steeds meer energie zitten in het oplossen ervan wat weer ten koste gaat van de productiviteit van soms een complete afdeling. Hoe los je dat op?

Allereerst door er snel bij te zijn. Hierbij kan een mediator goede diensten bewijzen. Als het conflict nog beperkt is tot 2 personen is het relatief eenvoudiger en vaak sneller op te lossen dan als een afdeling verdeeld is in kampen die elkaar bestrijden en een leidinggevende die na de zoveelste poging de handdoek in de ring heeft gegooid.

Maar als het probleem geëscaleerd is en er meerdere personen in verwikkeld zijn geraakt wordt het de hoogste tijd voor een rigoureuzere oplossing: team mediation.

Team mediation als een noodzakelijke interventie

Team mediation is bij grotere conflicten een goede, misschien zelfs een noodzakelijke interventie.
Team mediation is een van onze specialismen.

Wij hebben veel ervaring met het ‘lezen’ van de verhoudingen en het ontdekken van patronen in teams en de dynamiek tussen de collega’s. Wij signaleren ze en communiceren die met het team. Dat werkt vaak al heel verhelderend.

Vervolgens vertalen wij die ontdekkingen met het gehele team naar structurele oplossingen die door het hele team worden gedragen. Als de groepen groot zijn (meer dan 8 personen) schakelen wij meer mediators  in.

Daarna gaan wij over tot coaching (individueel en/of in teamverband) die je kunt zien als onmisbare nazorg voor het team en de individuele collega’s.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?