Uw conflicten zo effectief mogelijk voorkomen of oplossen met behulp van een MfN-registermediator.
Bel : 078 6111 040

Contract, Transactie, Samenwerking

Dreigt een kwestie of zakelijk conflict, wellicht is mediation gewenst?

Er is vaak veel tijd nodig voor het opbouwen van een goede zakelijke relatie. Het onderlinge vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Een misverstand (een hik in de communicatie) ligt echter altijd op de loer. Vaak wordt dit tijdig onderkend en opgelost/voorkomen, maar soms ontstaat door miscommunicatie ergernis en onbehagen wat niet adequaat wordt aangepakt en opgelost.

De gevolgen zijn (bijvoorbeeld ook voor een volgende klant in de keten) zo groot dat een dergelijk misverstand een zwaarwegende kwestie wordt of zelfs een conflict. De transactie, de samenwerking staat dan onder druk of het contract (de contracten) dreigt/dreigen te worden ontbonden, ergo toekomstige transacties staan op de tocht. Voor dat je het weet zijn de juridische “punten en komma’s” aan de orde, met alle vervelende gevolgen van dien. Samenwerken dreigt dan over te gaan in “vechten” (lees procederen). Vaak dient de volgende moeilijke (gevoels)keuze zich dan aan:

Mediation

  • “Je (vermeende) gelijk halen”, al dan niet via de rechter, met als gevolg dat aan de goede zakelijke relatie een eind komt. Het is dan maar de vraag of je je gelijk haalt en of dit inderdaad oplevert wat je er van verwacht.
  • “Toegeven, je er bij neerleggen”, zodat de ander zijn gelijk krijgt/houdt. Het gevolg hiervan is dat je hier geen gevoel bij hebt/houdt, dat dit je nu veel kost/weinig oplevert en , waar mogelijk nog belangrijker, dat dit wellicht voor toekomstige zaken met deze relatie een (voor jouw negatief) precedent hebt geschapen.
Je gelijk halen

Geen van de hier bovenstaande keuzes is optimaal. Gelukkig is er een andere keuze, ga met elkaar aan tafel, probeer eruit te komen. Als dit niet gezamenlijk lukt, laat dan een onafhankelijke derde bemiddelen. Mediation is wellicht niet altijd direct nodig of gewenst, bemiddeling door een MfN-registermediator lijkt/is misschien niet direct noodzakelijk. Echter gezien zijn/haar opleiding, ervaring en vaak gecombineerd met zijn/haar kennis en kunde is dit misschien wel de snelste, beste, uiteindelijk dé manier die voor alle partijen het meeste oplevert.