Uw conflicten zo effectief mogelijk voorkomen of oplossen met behulp van een MfN-registermediator.
Bel : 078 6111 040

Arbeidsconflict en verzuim

Arbeidsconflict, verzuim ? Zet zo snel mogelijk mediation in.

Arbeidsconflict

Op een arbeidsconflict zit niemand te wachten, de werknemer niet en ook de werkgever niet. Het brengt bijna altijd stress en veel negatieve energie en dito emoties met zich mee. Verzuim ligt dan op de loer.

Veel arbeidskwesties en/of arbeidsconflicten zijn dan ook (deels) gerelateerd aan verzuim, soms, misschien zelfs vaak, is er een oorzakelijk verband.

Naar de bescheiden mening van The Oak Tree Mediators is het bij arbeidsconflicten zo, dat eerder starten met het oplossen hiervan (al dan niet d.m.v. mediation) leidt tot sneller, vaker, makkelijker en beter resultaat.

Een dergelijke relatie is er ook bij verzuim.

Het is dus zaak om bij verzuim z.s.m. vast te stellen of er sprake is van een conflict/kwestie; is dit zo, dan snijdt het mes aan twee kanten:

  • Er kunnen adequate acties (op dit punt) worden ondernomen in het kader van het verzuim
  • en er kan in een relatief vroeg stadium worden gestart met het oplossen van de kwestie. (Waar nodig/wenselijk d.m.v. mediation)

Dit is de één van de doelstelling van The Oak Tree Mediators, misschien wel ambitieus want hiervoor is het noodzakelijke dat HR-functionarissen, verzuimmedewerkers, bedrijfsartsen etc. zich hiervan meer bewust worden en dit (vaker) tijdig aan de orde moeten stellen.Verzuim, conflict, doe een beroep op onze bemiddeling.

Arbeidsconflict oplossen

Een verzuimende medewerker brengt enorm veel kosten met zich mee. Het oplossen van een arbeidskwestie en/of arbeidsconflict bespaart dus extra kosten. Hoe eerder u start met het professioneel bemiddelen van het conflict, hoe groter de besparing. Onze MfN registermediator (s) is/zijn hierin gespecialiseerd.