Uw conflicten zo effectief mogelijk voorkomen of oplossen met behulp van een MfN-registermediator.
Bel : 078 6111 040

Aandelentransactie, overname, fusie

Conflictgevoelige issues

Conflictgevoelige issues

Als aandeelhouders en/of bedrijfseigenaren hun aandeel in de onderneming onderling of aan derden geheel of gedeeltelijk willen verkopen, ligt een kwestie of conflict op de loer. Het verkrijgen of het afstand doen van zeggenschap en bijvoorbeeld ook de financiële aspecten van een aandelenoverdracht zijn vaak een bron van wrijving.

Voorkom een kwestie of conflict

Aandeelhoudersvergaderingen en beleidsbeslissingen

Ook zonder dat er sprake is van een aandelenoverdracht, zijn er natuurlijk ook andere momenten die gevoelig zijn voor het ontstaan van een conflict. Bijvoorbeeld als belangrijke beleidsbeslissingen moeten worden genomen.

Mediation om een conflict te voorkomen, maar ook voor efficiëntie

Mediation om een conflict te voorkomen, maar ook voor efficiëntie

Het is vaak dan ook beter om een dergelijke transactie vanaf het begin te laten begeleiden door een onafhankelijk deskundige mediator.

Niet alleen wordt dan vaak een eventueel conflict voorkomen, het proces verloopt vaak ook veel efficiënter.

Met een gecertificeerd mediator van The Oak Tree Mediators worden door middel van mediation dergelijke (voorgenomen) transacties vakkundig begeleid.