Mediation traject

Hoe verloopt een traject met mediation?

De partijen zelf gaan op zoek naar een mediator; soms doet een leidinggevende dat of een HR-medewerker.

Ook de medewerkers van de arbodienst, de casemanager of de bedrijfsarts kunnen een mediator adviseren of inschakelen.

Uiteraard is de werknemer die is betrokken bij het conflict bij de gesprekken, soms met een partner of een jurist (van een vakbond of via rechtsbijstand). Voor alle betrokkenen geldt (ook) de geheimhoudingsplicht.

We starten met voorgesprekken met iedere partij apart. Daarna volgen de gezamenlijke gesprekken. Hiervoor wordt de mediation-overeenkomst getekend.

Na de intake volgen verschillende fasen: de exploratiefase die na het kantelpunt overgaat in de onderhandelingsfase.

Het kantelpunt is als partijen ‘van ik naar wij’ gaan denken.

Daarna volgt de realiteitstoets en tot slot een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Meer over de kosten van mediation?

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?