Mediation arbeidsconflict

Mediaton bij een arbeidsconflict

Waar mensen samenwerken gaat wel eens iets mis. Soms zijn de verhoudingen grondig verstoord en kom je er samen niet meer uit. Bij zo’n arbeidsconflict kan arbeidsmediation een oplossing bieden.

Onder begeleiding van de mediator wordt in een veilige situatie openlijk met elkaar (bijv. werkgever, leidinggevende, werknemer) gesproken.

Een ieder vertelt zijn/haar verhaal en standpunten, via de belangen van de partijen gaan partijen op zoek naar gewenste, weloverwogen oplossingen waar een ieder achter staat.

Als je het samen eens bent over het resultaat wordt dit vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

Het is mogelijk (soms zelf wenselijk of noodzakelijk) om een/uw adviseur te betrekken bij de mediation. Wel moeten partijen en de mediator hiermee akkoord zijn.

Conflict op de werkvloer

Een conflict op de werkvloer leidt tot minder productiviteit, een slechte sfeer en soms zelfs tot het uitvallen van een werknemer.

De spanningen kunnen immers hoog oplopen en soms zelfs leiden tot een burn-out (en ziekteverzuim).

Het bedrijf en de werknemers zijn niet gebaat bij dergelijke  situaties.

Het gaat ten koste van het arbeidsplezier en de prestaties, vaak ook van de collega’s. Het kan de organisatie naast de kosten van het verzuim ook nog eens veel geld kosten bij re-ingratie, ontslag en/of outplacement.

Reden te meer om een conflict op de werkvloer zo snel en effectief als kan aan te pakken en te zorgen voor een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.

Lees dit bericht over het herkennen van een (verborgen) conflict op de werkvloer

Verstoorde arbeidsrelatie

Een conflict op de werkvloer kan zomaar uitlopen op een langdurig verstoorde arbeidsrelatie.

Soms kunnen collega’s niet met elkaar opschieten. Ze liggen elkaar niet en kunnen niet komen tot een vruchtbare samenwerking. Dat kan komen door verschillende karakters of een verschillende werkopvatting en manier van werken.

Het kan ook gaan over een zakelijk verschil van inzicht.

Ook kan een leidinggevende in conflict komen met een werknemer. Bijvoorbeeld omdat de werknemer de targets niet haalt, een andere werkopvatting heeft dan de leidinggevende of ‘gewoon’ niet in de bedrijfscultuur past.

Dergelijke meer of minder tastbare aspecten kunnen leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie. Met mediation kun je ook dergelijke conflicten vaak goed oplossen.

In dit artikel lees je meer over het herstellen van een verstoorde arbeidsrelatie

Arbeidsgeschil oplossen met mediation

Via mediation werk je als partijen samen -onder begeleiding van de mediator- om het arbeidsgeschil snel en goed(koop) op te lossen. Een goede oplossing is een oplossing waar beide partijen achter kunnen staan.

Dankzij de bemiddeling van de mediator kunnen partijen over hun eigen schaduw heen springen en komen ze eerder bij elkaar.

Mediation is geschikt als partijen de wil hebben om er samen vreedzaam uit te komen, hoe moeizaam de relatie nu wellicht ook is.

Een exit kan overigens ook een oplossing zijn.

Exit mediation

Soms leidt de oplossing van een arbeidsgeschil tot overplaatsing of ontslag waarbij de werkgever ook financieel over de brug komt. Men spreekt dan van exit mediation.

Soms is re-integratie of outplacement een oplossing of krijgt de werknemer een andere functie of manager.

In alle gevallen is het arbeidsgeschil pas opgelost als je het samen eens bent over het resultaat.

Vaak blijft de relatie tussen de beide partijen ook nog -redelijk- in stand zodat je weer samen verder kunt.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?