Fighting cancoeroes 2
Theoaktreemediators Logo
Eerder inzicht in een dreigende conflictsituatie

Al 15 jaar in het vak….. Eerder inzicht in een dreigende conflictsituatie is een grote pré.

Ruim 15 jaar mag ik het mooie vak van (arbeids)mediator uitvoeren, bijna altijd met een succesvol resultaat. Toch blijft het wringen dat partijen bij de start van een mediation vaak al zo lang een conflict hebben, dat een exit-overeenstemming veelal het hoogst haalbare resultaat is.

Om mediation bij arbeidskwesties beter “op de kaart te zetten” is samen met 3 andere collegae 5 jaar geleden Dé Arbeidsmediators opgericht. Inmiddels zijn ruim 20 in arbeidskwesties gespecialiseerde MfN mediators door het gehele land actief. Allen zeer ervaren en gedreven om met partijen op zoek te gaan naar voor hen passende oplossingen. Zij hebben allen de in het intro aangehaalde ervaring: De mediator wordt veelal altijd “laat” om hulp gevraagd, met als gevolg dat een exit-overeenstemming veelal het hoogst haalbare resultaat is.

samenwerkingsscanZ 03

Juist om deze reden is door Dé Arbeidsmediators de samenwerkingsscan ontwikkeld. Het vroegtijdig inzetten van mediation levert heel vaak een veel mooier resultaat op: het herstel van de werkrelatie. Zo hoeft geen afscheid genomen te worden van een (vaak ervaren) medewerker, blijft de schadelast van verzuim beperkt en….. is de rust op de werkvloer (en op het betreffende thuisfront) weer snel terug. Het vroegtijdig (h)erkennen van een dreigend conflict is dan ook waardevol, het inzetten van de samenwerkingsscan is hiervoor een perfecte tool.

Om een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan onze wens om partijen eerder in beweging te krijgen, kan deze scan tot het einde van dit jaar (2021) eenmalig GRATIS worden aangevraagd.

 

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?