Mediation

De snelste manier om een conflict goed op te lossen

Dit levert mediation op:

  • Tijd en geld
  • Rust
  • Reputatie behoud
  • Inzicht in gedrag
  • Terug naar normaal
  • MFN Registermediators
  • 15 jaar ervaring
  • Arbeidsmediation specialisten

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?

Neem direct contact op voor een

Mediation inzetten bij arbeidsconflicten

Wij zetten mediation in om partijen te begeleiden naar oplossingen, partijen die dat zelf wel willen maar niet kunnen of durven.

Als beide partijen een oplossing willen, komen zij vrijwel altijd tot een oplossing.

Waar een wil is, is een weg.

Arbeidsgeschillen slim en snel oplossen

Mediation is een zeer praktische manier om geschillen snel en goed op te lossen. Mensen kunnen om allerlei redenen privé, zakelijk of in het werk met elkaar in conflict komen.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling

Hierbij treedt de mediator op als een onafhankelijke bemiddelaar die met de partijen op zoek gaat naar oplossingen voor hun conflict. De betrokken partijen bespreken en onderhandelen zelf over mogelijke oplossingen. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk, hij/zij begeleidt het proces.

Een goede mediator kan goed luisteren, analyseren en laat partijen zelf ontdekken waar de schoen wringt en wat de mogelijke oplossingen zijn.

Bij The Oak Tree Mediators wordt uitsluitend bemiddeld door een MfN-Registermediator.

Contact opnemen

Heeft u een conflict, zakelijk of privé? Neem dan vrijblijvend contact op met The Oak Tree Mediators via onderstaande knop. Wilt u weten hoe een mediationtraject eruit ziet? Klik dan op ‘Werkwijze’.

theoaktreemediators
mediators dordrecht

Richard van de Wijngaart

Voorbeeld zaken

Arbeidsconflict samen (beter) verder

Partijen spreken de wens naar elkaar uit samen verder te willen, rekening houdend met elkaars “rode knoppen”....

Arbeidsconflict samen naar een exit

Ondersteund door raadslieden, komen partijen in de tweede bijeenkomst de voorwaarden voor een “exit” overeen....

Ruziesplitsing

Een Algemeen Directeur, (kort geleden aangesteld) en een Commercieel Directeur, een van de oorspronkelijke oprichters ....

Onze werkwijze in 6 stappen

Stap 1

Aanmelding van de case. Dit gebeurt meestal door een verzekeraar, een bedrijfsarts of een HR medewerker. Maar ook de betrokken partijen zelf benaderen ons.

Stap 2

Er wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met betrokken partijen om even "de spanning te meten en weg te nemen" en om een afspraak te maken voor de (separate) voorgesprekken.

Stap 3

Nu volgen de vertrouwelijke voorgesprekken, alles wat wordt besproken valt onder ge geheimhoudingsplicht van de mediator. De mediator geeft hiervoor een geheimhoudingsverklaring af. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor het eerste gezamenlijke gesprek.

Stap 4

Bij de start van het eerste gezamenlijke gesprek wordt door partijen en de mediator een mediationovereenkomst gesloten. In de gezamenlijke gesprekken wordt naar oplossingen en overeenstemming gezocht.

Stap 5

Als partijen het eens zijn geworden, worden de afspraken in een overeenkomst vastgelegd. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen, ontvangen zij ieder een afschrift hiervan.

Stap 6

Hierna zal de mediator de mediation formeel beëindigen.

Mediation werkt!

“Waar een wil is, is een weg.” Dat is de insteek van Richard van de Wijngaart. Hij is een MfN-registermediator en weet dankzij ruim 15 jaar ervaring dat mediation werkt. “Partijen zoeken samen met de mediator naar oplossingen en blijven zelf in controle. Er gebeurt niets als jij dat niet wil. Mediation is een goede, effectieve en zeker ook betaalbare werkwijze.”

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?